rünler ile ilgili tantmlar

Link
DEGA
maag
INOEX
ABB

Yardımcı makine serisi

 • DYPS-H Yüksek verimli İnce membran özel parçalayıcı

  DYPS-H Yüksek verimli nce membran özel parçalayc,a rlkl olarak parçalamas zor olan malzemeler için gelitirilmitir. Özellikle büyük sünek malzeme veya yabanc maddeleri kolayca parçalayabilir, hatta bu makinenin verimi çok büyük, özellikle ince membran türlü malzemelerinde daha belirgindir. Bu rotor tasarmnda tam çelikli roto da vardr, Onun üzerine bir sarma dalan kesmi ksa bçak monte edilmitir. Bu parçalaycnn özel yap brüyük malzeme ve yabanc madde nedeniyle ana mille olan hasar azaltmtr.
  More >>
 • DYSSG boru parçalayıcı makine grubu

  DYSSG serili dorama makineleri çap 1200MM olan PE, PP, PVC ve uzunluu 2-6M olan borular direk doramak için kullanlr, ayr kesmeye gerek yok, dönü hz yava ve istikrarl, çeitli boru malzemeleri düzeydeki besleme oluku içine koyduunda, besleme oluku otomatik olarak kapanr ve hidrolik basnç borular mil merkezine itirerek parçalacaktr.
  More >>
 • DYSSZ Ağır Tipli Tek Şaftlı Parçalayıcılar

  DYSSZ serili parçalayc tasarm çritli sektöründe parçalamas zor olan atk geri kazanm ve yüksek kapasite gereksinimlerini karlayabilir, çeitli plastik büyük parça, atk ahap, atk kat ve karton, elektronik ürünler, kauçuk ürünler için kullanlabilir, Temsilli atk geri kazanm ürünler ise Buzdolab kabuu, makine ba malzemesi, palet, ambalaj atklar, bo varil, benzinvaril, boru ve ince membranlar, vb.
  More >>
 • DYTSS Serisi Çift Şaftlı Parçalayıcılar

  DYTSS Serisi Çift aftl Parçalayclar üzerinde mikro PLC otomatik kontrolü, Balatma, Stop, ters dönü ve otomatik ters dönü kontrol fonksiyonlar ayarlanmtr. Ayrca düük hzda çalma, büyük tork, düük gürültü gibi özelliklerine sahiptir.
  More >>